Điều Khoản Sử Dụng

Chào mừng bạn đến với website Choigamemini.net. Khi bạn sử dụng dịch vụ nghĩa là bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và tuân thủ những điều khoản dưới đây:

1. Điều khoản chung:

1.1. Việc bạn sử dụng Choigamemini.net đồng nghĩa với việc bạn đã đọc, hiểu, đồng ý và tuân thủ những điều khoản của chúng tôi.  Choigamemini.net có thể sẽ thay đổi hoặc điều chỉnh các nội dung tại Điều khoản này mà không cần báo trước. Vì thế bạn nên thường xuyên kiểm tra định kỳ Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý thì xin vui lòng ngừng việc sử dụng trang web này.

1.2. Gamemini.vn cung cấp cho bạn một dịch vụ chơi game đáng tin cậy. Tuy nhiên, đôi lúc xảy ra vấn đề về lỗi kỷ thuật, Choigamemini.net có thể tạm thời hoặc vĩnh viễn xóa game ra khỏi hệ thống vì một lý do nào đó mà không cần thông báo với bạn.

2. Quyền hạn sử dụng:

Bạn không thể sử dụng trang web của chúng tôi :

2.1. Sử dụng riêng cho lợi ích thương mại của bạn.

2.2. Cung cấp bất kỳ hình thức quảng cáo hoặc khuyến mãi nào mà không có sự đồng ý của chúng tôi.

2.3. Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

2.4. Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet.

2.5. Tạo ra và cài đặt các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại để thực hiện một trong những hành vi quy định tại Điều 71 Luật Công nghệ thông tin.

3. Các hành vi bị nghiêm cấm:

3.1. Chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

3.2. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định.

3.3. Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân.

3.4. Lợi dụng Internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.

3.5.Truyền bá các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, các xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật.

3.6. Cung cấp thông tin vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. Quyền riêng tư

Để hiểu chi tiết về quyền riêng tư, vui lòng xem TẠI ĐÂY

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)